Σημαντικά Θέματα

Εξουσιοδότηση για την κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2017

Εξουσιοδότηση για την κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2017

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σημαντικά Θέματα