Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

el

Το νέο βίντεο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για μέτρα προστασίας από δασικές πυρκαγιές.