* Τριμερής συνάντηση των Αρχών Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017

H πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για τα θέματα πολιτικής προστασίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, στις εγκαταστάσεις της 1ης ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών του Πυροσβεστικού Σώματος) στην Ελευσίνα.

 

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Λουκάς Χατζημιχαήλ, Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου,  ο κ. Bezaler Traiber, επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Ισραήλ (ΝΕΜΑ) και από την χώρα μας, ο κ. Γιάννης Καπάκης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ενώ συμμετείχαν και αντιπροσωπείες των τριών χωρών.

 

Η εν λόγω συνάντηση αποτελεί συνέχεια των διμερών συμφωνιών που υπέγραψαν πρόσφατα οι τρεις χώρες μεταξύ τους για θέματα πολιτικής προστασίας και εντάσσεται στο  πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας, όπως αυτή ορίσθηκε από τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας και του Ισραήλ και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Κατά την διάρκεια των σημερινών συνομιλιών όλες οι πλευρές συνέκλιναν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και περαιτέρω εμβάθυνσης αυτής της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα συμφώνησαν μεταξύ άλλων για τη δημιουργία μιας κοινής συντονιστικής επιτροπής (steering committee), η οποία θα συνεδριάζει ετησίως,  για την κοινή συμμετοχή σε ασκήσεις, καθώς και για την κοινή εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων και προσωπικού, ενώ τέλος επεσήμαναν την ανάγκη προώθησης συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, για την ενίσχυση της έρευνας στο τομέα των εκτάκτων αναγκών.

 

Μετά το πέρας της συνάντησης έγινε παρουσίαση των δράσεων της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και επίδειξη από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

    

 

                             

 

 

 

Κατηγορία: