FIRE 5

FIRE 5

FIRE 5 & ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΣΥΝΘΗΚΗ του Amsterdam» (Amsterdam Treaty) εισάγει, ξεκινώντας από το 1997, την έννοια της «ενισχυμένης συνεργασίας»: ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει ακόμη και σε έναν περιορισμένο αριθμό Κ-Μ να προτείνουν «πρωτοβουλίες» με στόχο τη διερεύνηση και ανάπτυξη δράσεων σε διακεκριμένους τομείς.

Τον Φεβρουάριο του 2006, οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, συζήτησαν τη σκοπιμότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής κοινών δράσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου.

Στις 19 Μαΐου του 2006 οι Γενικοί Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας των (4) χωρών προσυπόγραψαν στο Graz, κοινή διακήρυξη για την «Επιχειρησιακή Συνεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας» με τίτλο «FIRE 4». 

Η ιδέα αντανακλά το αποτέλεσμα από δεκάδες εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ενισχυμένης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των (4) χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι (4) χώρες στη συνέχεια προετοίμασαν από κοινού την πρόταση, η οποία το Μάρτιο του 2007 έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πιλοτικό πρόγραμμα.

Με αυτές τις αρχές  η Force dIntervention Rapide Europeenne 4”, γνωστή ως  FIRE 4, δηλαδή η υπέρ-συνοριακή συνεργασία έγινε πραγματικότητα.

Η Επιτροπή Διοίκησης του ευρωπαϊκού προγράμματος FIRE 4 αποτελείται από τους εκπροσώπους των Αρχών Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας, ενώ είναι δυνατό να καλούνται εκπρόσωποι των Αρχών Πολιτικής Προστασίας των «συνεργαζόμενων» χωρών, οι οποίες είναι η Κύπρος, η Μάλτα, η Τσεχία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία.

Η Ελλάδα αρχικά ανήκε στις συνεργαζόμενες χώρες. Στις 19 Φεβρουαρίου 2008, στη 2η σύνοδο της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος στην οποία μετείχε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της πρωτοβουλίας και του προγράμματος, αλλάζοντας τη θέση της από συνεργαζόμενη χώρα σε συμμετέχουσα χώρα.

Με την ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόγραμμα μετονομάσθηκε πλέον σε FIRE 5.

Το FIRE 5  είναι ένα ολοκληρωμένο τμήμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και πλήρως συνδεδεμένο με αυτόν. Βασικός του στόχος είναι ο καθορισμός κοινών επιχειρησιακών διαδικασιών για τις (5) χώρες στις δασικές πυρκαγιές και τους σεισμούς για την ενίσχυση της προληπτικής και κατασταλτικής ικανότητας των ευρωπαϊκών ομάδων πολιτικής προστασίας. Το πρόγραμμα παρουσιάζει επίσης μια σημαντική δυνατότητα βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των μονάδων (modules) που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε μαζί με τα Κ-Μ.

Το FIRE 5 ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2007 και θα ολοκληρωθεί την 1η Νοεμβρίου 2009. Σε αυτό το 30 μηνών πρόγραμμα περιλαμβάνονται ασκήσεις, σεμινάρια, ανταλλαγές ειδικών, ειδικά εργαστήρια και προμήθεια εξοπλισμού επικοινωνιών, με σκοπό τον καθορισμό της σύνθεσης πολύ-εθνικών ομάδων εκτίμησης και επιχειρησιακής εμπλοκής αλλά και των κοινών επιχειρησιακών σχεδίων και διαδικασιών.  

Τον Απρίλιο του 2008 πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, η μεγαλύτερη πραγματική άσκηση δασικών πυρκαγιών υπό το γενικό τίτλο «FIRE 5 SARDINIA 2008». Στην άσκηση συμμετείχαν εναέριες δυνάμεις από την Ισπανία (CL-215T), την Γαλλία (CL-415, DASH 8), την Ελλάδα (CL-415) και τη διοργανώτρια χώρα Ιταλία (CL-415) καθώς και χερσαίες δυνάμεις από τις (5) χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα). Στην άσκηση αυτή, συγκεντρώθηκαν και έλαβαν σε πραγματικές επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης περισσότερα από (30) εναέρια μέσα σε μικτούς, πολύ-εθνικούς σχηματισμούς, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις ξεπέρασαν τους (500) πυροσβέστες.

Πέραν της συμμετοχής στην ανωτέρω άσκηση η Ελλάδα συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις δράσεις του προγράμματος μέχρι σήμερα, καθώς και στις επιμέρους συναντήσεις των Εθνικών Εκπροσώπων.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΑΡΔΗΝΙΑ 2008

Με (2) Α/Π τύπου CL-415 της Πολεμικής μας Αεροπορίας και ένα πεζοπόρο τμήμα (15) ατόμων από την 1η Ε.Μ.Α.Κ., συμμετείχε η Ελλάδα στην μεγαλύτερη πραγματική άσκηση δασικών πυρκαγιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη νήσο Σαρδηνία από 17 έως 19 Απριλίου 2008 υπό τον γενικό τίτλο «FIRE 5 SARDINIA 2008».

Όπως είναι γνωστό, μετά από συντονισμένες προσπάθειες της ΓΓΠΠ η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της «πρωτοβουλίας» FIRE 4, στις 19 Φεβρουαρίου 2008 στη Ρώμη κατά τη διάρκεια της 2ης Διοικούσας Επιτροπής. Η άσκηση «FIRE 5SARDINIA 2008»,  η οποία διοργανώθηκε από την Ιταλική Πολιτική Προστασία ήταν η πρώτη μεγάλης κλίμακας κοινή δράση της «πρωτοβουλίας», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FIRE 5» με τη συμμετοχή όλων πλέον των  χωρών Κ-Μ μελών της.

Υπό το γενικό συντονισμό της Γ.Γ.Π.Π., η ελληνική συμμετοχή στη SARDINIA 2008 κάλυψε το σύνολο των εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών δράσεων της άσκησης και ειδικότερα πλήρη εμπλοκή στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης καθώς και τακτικές ειδικές επιχειρήσεις στο έδαφος, ενώ Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτελούσαν καθήκοντα συνδέσμων στο Στρατηγικό Κέντρου Συντονισμού της άσκησης (DICOMAC) αλλά και στο Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Olbia.

Το σενάριο της άσκησης στις γενικές του αρχές εστίαζε στην έναρξη και εξάπλωση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες δασικών πυρκαγιών πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές στη νήσο Σαρδηνία. Αρχικά, η άμεση ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε με χερσαίες και εναέριες δυνάμεις της Ιταλίας, ενώ στη συνέχεια η χώρα αιτήθηκε τη βοήθεια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιώντας την «πρωτοβουλία» του FIRE 5. Σαν αποτέλεσμα πυροσβεστικά Α/Π τύπου CL-415 & CL-215T κινητοποιήθηκαν από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα καθώς και χερσαίες πυροσβεστικές δυνάμεις από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Συνολικά στη νήσο Σαρδηνία συγκεντρώθηκαν την περίοδο 17-19 Απριλίου 2008, περισσότερα από (30) πυροσβεστικά Α/Π και (20) πυροσβεστικά Ε/Π ενώ η εμπλοκή των χερσαίων δυνάμεων και των (5) χωρών ξεπέρασε τα (1000) άτομα συμπεριλαμβανομένων και των Ιταλικών χερσαίων δυνάμεων.

Mε το πέρας της άσκησης πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, οι Γενικοί Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας , της Ελλάδας, η Αναπληρωτής ΓΓΠΠ της Πορτογαλίας, ο Κυβερνήτης της Σαρδηνίας, η εκπρόσωπος της Ε.Ε.  καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από όλες σχεδόν τις χώρες Κ-Μ αλλά και τις χώρες της Β.Αφρικής.

Η άσκηση έκλεισε με ένα εντυπωσιακό air show στο Α/Δ της Olbia, στο οποίο συμμετείχαν όλα τα πυροσβεστικά εναέρια μέσα.  

Την άσκηση παρακολούθησαν παρατηρητές από όλες τις χώρες Κ-Μ της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων παρατηρητών από τη Ρωσία, την Τουρκία, τις ΗΠΑ, τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ ενώ το σύνολο σχεδόν του Διεθνούς Τύπου κάλυψε με εκτενή αφιερώματα τόσο το επιχειρησιακό σκέλος της άσκησης όσο και το air show.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ο οποίος παρακολούθησε την άσκηση συνεχάρει το Διοικητή και τα πληρώματα των ελληνικών Α/ΦΩΝ καθώς και το τμήμα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. για τη συμμετοχή τους αναφέροντας χαρακτηριστικά «ότι δέχθηκε από το σύνολο σχεδόν των ομολόγων του συγχαρητήρια για την ελληνική αποστολή και τη συμμετοχή της».

Χαρακτηριστικό πάντως της αναγνώρισης των εταίρων του FIRE 5 και της Ε.Ε. στην ελληνική εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας δασικές πυρκαγιές είναι το γεγονός πως το σύνολο σχεδόν της έκθεσης απολογισμού της Γ.Γ.Π.Π. για την άσκηση SARDINIA 2008, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ειδική σύσκεψη απολογισμού που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2008 στις Βρυξέλλες. 

Social Buttons: