Χάρτες αποχιονισμού του οδικού δικτύου ανά Περιφέρεια

Τα αρχεία είναι σε μορφή Acrobat (.pdf) 

 

 

Χειμερινή Περίοδος 2017-2018
 


 

Περιφέρεια Ηπείρου

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 27-12-2017 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 27-12-2017 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 28-12-2017 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 28-12-2017 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 
 
 

Περιφέρεια Κρήτης

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 60X80 29-12-2017 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 60X80 29-12-2017 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 
 
 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 10-01-2018 χάρτης διοικητικών ορίων
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
60X80 10-01-2018 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 

 

 

Εικόνα: 
Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας: