Χάρτες αποχιονισμού του οδικού δικτύου ανά Περιφέρεια

Τα αρχεία είναι σε μορφή Acrobat (.pdf) 

 

 

Χειμερινή Περίοδος 2016-2017
 


Περιφέρεια Ηπείρου

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 21-12-2016 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 21-12-2016 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

 

Περιφέρεια Αττικής

 
 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 
 
 
Περιφέρεια Θεσσαλίας
 
 
 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 13-01-2017 χάρτης διοικητικών ορίων
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
60X80 13-01-2017 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 60X90 01-02-2017 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 60X90 01-02-2017 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Εικόνα: 
Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας: 
Τα αρχεία είναι σε μορφή Acrobat (.pdf) 

 

 

Χειμερινή Περίοδος 2016-2017
 


Περιφέρεια Ηπείρου