Ελληνο-Γαλλική Συνεργασία

             
HELLENIC-FRANCE JOINT WORKING GROUP for CIVIL PROTECTION
 
(HE-FRA/J1)
 
Με τον όρο HE-FRA είναι σήμερα ευρύτερα γνωστή η «Ελληνο-Γαλλική Συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας». Στην παρούσα φάση δε, αποσκοπεί στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας κατ’ αρχήν στον τομέα των δασικών πυρκαγιών. Οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές με κοινά χαρακτηριστικά. Η αναγνώριση αυτής της κοινής απειλής και η σημαντική εμπειρία που έχει συσωρρευθεί τα τελευταία χρόνια μέσω κοινών εκπαιδεύσεων, αλλά κυρίως μέσω κοινών επιχειρήσεων στα πλαίσια της αλληλο-συνδρομής, οδήγησε τις Πολιτικές Ηγεσίες των δύο χωρών, στην ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας.
 
Τα αποτελέσματα αυτών των επίσημων συναντήσεων έχουν ως εξής:
 
   • Στις 27/11/2007, υπογράφηκε ειδικό Μνημόνιο Αμοιβαίας Συνδρομής μεταξύ των δύο χωρών σε εναέρια μέσα (CL-415) για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Οι δύο χώρες έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα αμοιβαίας συνδρομής εναερίων μέσων. Στις 30/10/2007 αποφασίσθηκε και στις 27/11/2007 επικυρώθηκε η «Κοινή Απόφαση» των δύο εθνικών αρχών Πολιτικής Πστασίας, με τη οποία δημιουργείται η «Κοινή Ελληνο-Γαλλική Ομάδα Εργασίας Πολιτικής Προστασίας» η γνωστή HE-FRA/J1. Στην Κοινή αυτή Απόφαση, καθορίζονται η αποστολή, η σύνθεσή της καθώς και ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας.
   • Η Κοινή Απόφαση των δύο εθνικών αρχών, είναι η μοναδική που έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα στην ιστορία του θεσμού, τόσο από γαλλικής, όσο και από ελληνικής πλευράς, δείγμα της πολιτικής σημασίας που δίνουν οι δύο κυβερνήσεις στη συνεργασία αυτή.
Η HE-FRA/J1 τελεί υπό την προεδρία Ανώτερου Αξιωματούχου της Γ.Γ.Γ.Π. και συμμετέχουν Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πρώτη σύσκεψη οργανώθηκε από τη Γ.Γ.Π.Π. μεταξύ 6 και 8 Φεβρουαρίου του 2008 στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη σύσκεψη οργανώθηκε από την Γαλλική Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεταξύ 11 και 13 Ιουνίου του 2008, στη Νότιο Γαλλία. Και στις δύο συμμετείχαν τα εξουσιοδοτημένα μέλη της HE-FRA/J1, συμπεριλαμβανομένων όμως και μιας σειράς προσκεκλημένων συμμετεχόντων.
 
Στις 13 Ιουνίου 2008 υπογράφηκε ομόφωνο Κοινό Πρακτικό της HE-FRA/J1 το οποίο υποβλήθηκε ταυτόχρονα σε Αθήνα και Παρίσι στους Γ.Γ.Π.Π. των δύο χωρών. Το πρακτικό της HE-FRA/J1 έγινε στο σύνολό του αποδεκτό τόσο από εθνικές αρχές Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας και Γαλλίας όσο και από τις Ηγεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 
Η HE-FRA/J1 περιλαμβάνει ακόμη, ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων των Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, κοινές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις με χερσαίες και εναέριες δυνάμεις στην Ελλάδα και τη Γαλλία, καθώς και την υλοποίηση ενός ειδικού «προκεχωρημένου» προγράμματος εκπαίδευσης για Ανώτερους Αξιωματικούς του Π.Σ.
Social Buttons: